Thẩm Mỹ Viện BẢO ÂN
 
Địa chỉ : 21/24 Lê Hồng Phong - Tp. Đà Nẵng.
Số điện thoại : (0511) 3.565.678
Số di động : 0903.595.779
Email : tmvbaoan@yahoo.com